“Андижонёғмой” АЖ акциядорларининг 2015-йил молия-хўжалик якунларига бағишланган 2016-йил 30-июнь кунги навбатдаги умумий йиғилишини олиб бориш

Андижонёғмой АЖ акциядорларининг 2015-йил молия-хўжалик             якунларига бағишланган 2016йил 30июнь кунги

навбатдаги  умумий  йиғилишини  олиб бориш

 

Т А Р Т И Б И

 

Андижон шахри.                                                                             2016   йил  30-июнь

 

 

Йигилишни  Жамият Кузатув кенгаши раиси   Х.Л.Турдиев  олиб   боради.

 

Хурматли “Андижонёғмой” АЖи  акциядорлари !.

 

Биз бугун “Андижонёғмой” АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш учун тўпландик.

Жамиятнинг жами акциялар сони: 416 645  дона.

Акциядорлик жамиятининг овоз берувчи акцияларига эга бўлган  акциядорлар  овозларининг умумий сони – 407 486 дона.

Йиғилишда 380792 дона овоз  бериш  хукукига эга акциялар билан  21 нафар акциядор  ва уларнинг вакиллари иштирок этмокда.

 

Бу умумий овозлар сонининг 93,45 фоизини ташкил килади.

 

Шунга  асосланиб  йиғилишни  очик  деб  эълон  қиламан.

 

Хурматли йиғилиш қатнашчилари, бугунги йиғилишни  тартибли  олиб бориш мақсадида  президиум  аъзоларини  сайлаб олсак.

Мархамат  кимда  қандай  таклифлар  бор. (Ш.Тўхтабоев таклифи )

Таклиф  бўлди 3 кишидан иборат бўлсин деб.

 

Кимки ушбу таклифга рози бўлса қўл кўтариб тасдиқлаб олсак. Рахмат.

Қаршилар, Бетарафлар йўқ.

                    Мархамат  президиум аъзолари

 1. 1. Зуфаров Ойбек Оқилжанович“Ўзпахтаёғ” акциядорлик жамияти Ёғ-мой

корхоналари ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш ва

ривожлантириш  бошкармаси  бошлиғи

 1. Хусанов Азизбек Азамович жамият бошқарув раиси.
 2. Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич – жамият  кузатув кенгаши раиси

 

 

  Юкорида номи айтиб ўтилган номзодларни  ўз жойларини эгаллашини сўрайман.

 

         Йиғилишни  бошлашдан  олдин  Кузатув  Кенгаши  йиғилиши  томонидан тайинланган  Санок  комиссиясини  тасдиклаб  олайлик.

        Санок комиссия таркиби овозга куйилади:

 1. Кодиров Абдурахим – корпоратив маслахатчи
 2. Исаков Зохиджондевонхона мудири.
 3. Алфия Ахмедова –  девонхона маъсул ходими

 

Йиғилиш котиби вазифасини бажариш, Шахноза  Маткаримовага топшириш  таклифи  тушияпти.         

        Кимки ушбу таклифга рози бўлса қўл кўтариб тасдиқлаб оламиз. Рахмат.

        Қаршилар, Бетарафлар йўқ.

Бугунги йиғилиш кун тартибига Кузатув Кенгаши аъзолари томонидан тасдиқланган  қуйидаги  масалалар  қўйилган:  

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 2. Жамият бошкарув хайъати раисининг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи. (Бошқарув раиси А.А.Хусанов)
 3. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш. (Тафтиш комиссияси раиси И.Юлдашев)
 4. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. (“ERKIN AUDIT ХХI” MCHJ аудиторлик ташкилоти аудитори  (Ш.Хусанов).
 5. Жамиятнинг 2015-йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хисоботини тасдиклаш. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 6. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш хақида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмонов )
 7. Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 8. Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 9. Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 10. Жамиятнинг 2016- йил учун  тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш. ( Бозор ва талабни ўрганиш, стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи  М. Юлдашев)
 11. Жамият Бошқарув раисини ишга ёллаш тўғрисидаги тузилган мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Турдиев)
 12. 2016-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмонов )
 1. Жамиятнинг PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни тўлашда юзага келган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида жамиятнинг 2015-йил якунлари бўйича соф фойдаси ҳисобидан сўндириш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )

14.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари  режасини  хамда  жамият  устави ва  ички корпоратив низомларини амаладги   қонунчилик  талабларига  мос келтириш  ва  тасдиқлаш хақида.  (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

15.2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув хайъати   аъзоларини  тақдирлаш тўғрисида. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

16.2016-йилда корхонани  катта  таъмирлаш  мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш  материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда  олиб бориш мақсадида смета харажатларини  тасдиқлаш. (Ишлаб чиқариш бўйича директор  К.Солиев )

 1. Жамият бошқарув раиси А.А.Хусановнинг 2016 йил “03” май кунги № 9-сонли жамият кузатув кенгаши номига  ёзган  билдиришномасига  асосан хозирги кунда корхонани ишлаб чикариш кувватларидан тўлаконли  фойдаланилмаётганлиги хамда хом-ашё захираси етарли бўлмаётганлиги сабабли жамиятдаги нокерак иш бирлиги штатларини қисқартириш масаласи  хақида.  ( Мехнат ва иш хакки буйича  иқтисодчи  О. Абдуллаев )
 1. Жамиятда 2015 йилда ўтказилган режали текширувда аниқланган ўтган йилларнинг 31330,0 (Ўттиз бир миллион уч юз ўттиз) минг сўм соф фойдасини PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни сўндиришга йўналтириш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 2. Келажакда жамиятнинг молиявий мустахкамлигини таъминлаш мақсадида,   PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликларни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида 2016-ҳисобот йилидан бошлаб жамиятнинг маҳсулот сотиш хажмидан 1,0 фоиз миқдорида ажратма ташкил қилиб бориш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 1. Жамиятда Ўзбекситон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йигилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив  бошқарув кодексни  жорий  этиш хақида. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

 

  Йигилишни тартибли ўтказиш учун иш вактини белгилаб олишимиз керак.

1.        Кун тартибидаги  1-масала буйича 10 мин.
2.        Кун тартибидаги  2-масала буйича 10 мин.
3.        Кун тартибидаги  3-масала буйича 15 мин.
4.        Кун тартибидаги  4-масала буйича 10 мин.
5.        Кун тартибидаги  5-масала буйича  5 мин.
6.        Кун тартибидаги  6-масала буйича 5 мин.
7.        Кун тартибидаги  7-масала буйича 5 мин.
8.        Кун тартибидаги  8-масала буйича 5 мин.
9.        Кун тартибидаги  9-масала буйича  10 мин.
10.   Кун тартибидаги 10-масала буйича   10 мин.
11.   Кун тартибидаги 11-масала буйича 5 мин.
12 Кун тартибидаги 12-масала буйича 5 мин.
13 Кун тартибидаги 13-масала буйича 5 мин.
14 Кун тартибидаги 14-масала буйича 15 мин.
15 Кун тартибидаги 15-масала буйича 5 мин.
16 Кун тартибидаги 16-масала буйича 5 мин.
17 Кун тартибидаги 17-масала буйича 5 мин.
18 Кун тартибидаги 18-масала буйича 5 мин.
19 Кун тартибидаги 19-масала буйича 5 мин.
20 Кун тартибидаги 20-масала буйича 5 мин.

 

Иш вактини белгилашни овозга куйилади.

Кимки ушбу таклифга рози бўлса қўл кўтариб тасдиқлаб оламиз.

Рахмат.  Қаршилар, Бетарафлар  йўқ.

 

 1. Хурматли йиғилиш қатнашчилари Кун тартибидаги 1-масала, Жамият Кузатув кенгашининг 2015-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи бўйича жамият Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиевга сўз берилади. ( хисобот  илова  қилинади.)

 

Бюлитендаги  1 масала бўйича белгиланган тартибда овоз беришингизни сўрайман. Кимда қайдай саволлар бор. Таклиф тушаяпти  Саволларни ёзма равишда берсак деган .

Кимки ушбу таклифга рози бўлса қўл кўтариб тасдиқлаб оламиз.

Рахмат.  Қаршилар, Бетарафлар  йўқ.

Барча саволларга  йиғилиш  якунида  жавоб  берамиз.  

 

 1. Навбатдаги Кун тартибидаги 2-масала, Жамият бошкарув хайъати раисининг 2015- йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи бўйича жамият бошқарув раиси А.А.Хусановга сўз берилади. ( хисобот илова қилинади.)

 

 1. 3. Кун тартибидаги 3-масала, Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси бўйича И.Юлдашевга сўз берилди. ( хисобот илова қилинади.)

 

 1. Кун тартибидаги 4-масала, Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича аудитор хулосаси бўйича “ERKIN AUDIT ХХI” MCHJ аудиторлик ташкилоти аудитори Ш.Хусановга сўз  берилди.  ( хисобот илова қилинади.)

 

 1. Кун тартибидаги 5-6-12-13-18-19 масалалар, Жамиятнинг 2015-йил якуни бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хисоботини тасдиклаш, Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш хақида, 2016-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш, Жамиятнинг PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида жамиятнинг 2015-йил якунлари бўйича соф фойдаси ҳисобидан сўндириш тўғрисида, Жамиятда 2015 йилда ўтказилган режали текширувда аниқланган ўтган йилларнинг 31330,0 (Ўттиз бир миллион уч юз ўттиз) минг сўм соф фойдасини PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни сўндиришга йўналтириш тўғрисида, Келажакда жамиятнинг молиявий мустахкамлигини таъминлаш мақсадида, PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликларни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида 2016-ҳисобот йилидан бошлаб жамиятнинг маҳсулот сотиш хажмидан 1,0 фоиз миқдорида ажратма ташкил қилиб бориш тўғрисидаги масалалари бўйича сўз жамият Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.Рахмоновга берилди. ( хисоботлар  илова  қилинади.)

 

 1. Кун тартибидаги 7-8-9-11-14-15-20-масалалар, Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш, Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш, Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш, Жамият Бошқарув раисини ишга ёллаш тўғрисидаги тузилган мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари режасини хамда  жамият  устави ва  ички корпоратив низомларини амаладги   қонунчилик  талабларига  мос келтириш  ва  тасдиқлаш хақида, 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув хайъати   аъзоларини  тақдирлаш тўғрисида, Жамиятда Ўзбекситон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йигилиш баённомасига асосан тасдиқланган   Корпоратив  бошқарув кодексни  жорий  этиш хақида  сўзга  чикувчи Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиевга берилди. (Кузатув кенгаши таркиби   хамда  тафтиш комиссияси аъзолари руйхати  илова  қилинади.)

 

 1. 7. Кун тартибидаги 10-масала, Жамият бошкарувининг 2016-йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш юзасидан сўзга  чикувчи  Бозор ва талабни ўрганиш, стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи М. Юлдашевга берилди. ( хисобот илова қилинади.)

 

 1. 8. Кун тартибидаги 16-масала, 2016-йилда корхонани катта  таъмирлаш  мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш  материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда  олиб бориш мақсадида смета харажатларини  тасдиқлаш масалалари бўйича  сўз жамият Ишлаб чиқариш бўйича директор  К.Солиев берилади. ( хисобот илова қилинади.)

 

 1. Кун тартибидаги 17-масала, Жамият бошқарув раиси А.А.Хусановнинг 2016 йил  “03” май кунги № 9-сонли жамият кузатув кенгаши  номига  ёзган  билдиришномасига  асосан хозирги кунда корхонани ишлаб чикариш кувватларидан тўлаконли  фойдаланилмаётганлиги хамда хом-ашё захираси етарли бўлмаётганлиги сабабли жамиятдаги нокерак иш бирлиги штатларини қисқартириш масаласи бўйича сўз    Жамият   Мехнат ва иш хакки буйича  иқтисодчи  О. Абдуллаевга берилади.   ( хисобот илова қилинади.)

 

        Хурматли йиғилиш қатнашчилари Сизларнинг қўлингизга берилган бюлитенларни  белгиланган тартибда тўлдирилган бўлса саноқ комиссиясига беришингизни, саноқ комиссияси хисоб-китоб қилгунга қадар Сизлардан берилган  ёзма  саволларга  жавоб  берсак.

           Энди  сизлардан  келган ёзма саволларга жавоб бериш учун сўз А.А.Хусановга  берилади.

           Сўзга чикувчиларга сўз берилади.

    Бюллетенлар буйича овоз беришни барча хисоб китоблар ўз якунига етказилганиданг сўнг матбуотда (газетада) чоп этилса деган таклиф тушди .

 Кимки ушбу таклифга рози бўлса қўл кўтариб тасдиқлаб оламиз. Рахмат.

        Қаршилар, Бетарафлар йўқ.

        Кун тартибидаги масалалар буйича карор кабул  килинади.

    Кун  тартибидаги масалалар кўриб булинди. Кимда йигилишни олиб бориш  буйича таклиф, фикрлар қўшимчалар  бор?

   

      Шунинг билан йиғилиш ёпик деб эълон килинади.

Йиғилишда қатнашганингиз учун  рахмат.

 

 

                                                                                                             Кузатув  кенгаши.

                                                                                                                30– июнь 2016 йил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Андижонёғмой”  акциядорлик жамиятининг 2015- йил молия-хўжалик  йили якунларига бағишланган 2016- йил 30– июнь  кунги  навбатдаги

 умумий йиғилиш кун тартибига қуйилган масалалар.

 

 

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 2. Жамият бошкарув хайъати раисининг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи. (Бошқарув раиси А.А.Хусанов)
 3. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш. (Тафтиш комиссияси раиси И.Юлдашев)
 4. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. (“ERKIN AUDIT ХХI” MCHJ аудиторлик ташкилоти аудитори  (Ш.Хусанов).
 5. Жамиятнинг 2015-йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хисоботини тасдиклаш. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 6. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш хақида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмонов )
 7. Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 8. Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 9. Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)
 10. Жамиятнинг 2016- йил учун тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш. ( Бозор ва талабни ўрганиш, стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи  М. Юлдашев)
 11. Жамият Бошқарув раисини ишга ёллаш тўғрисидаги тузилган мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш. (Кузатув кенгаши раиси Х.Турдиев)
 12. 2016-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмонов )
 1. Жамиятнинг PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни тўлашда юзага келган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида жамиятнинг 2015-йил якунлари бўйича соф фойдаси ҳисобидан сўндириш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )

14.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари  режасини  хамда  жамият  устави ва  ички корпоратив низомларини амаладги   қонунчилик  талабларига  мос келтириш  ва  тасдиқлаш хақида.  (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

15.2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув хайъати   аъзоларини  тақдирлаш тўғрисида. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

16.2016-йилда корхонани  катта  таъмирлаш  мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш  материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда  олиб бориш мақсадида смета харажатларини  тасдиқлаш. (Ишлаб чиқариш бўйича директор  К.Солиев )

 1. Жамият бошқарув раиси А.А.Хусановнинг 2016 йил “03” май кунги № 9-сонли жамият кузатув кенгаши номига  ёзган  билдиришномасига  асосан хозирги кунда корхонани ишлаб чикариш кувватларидан тўлаконли  фойдаланилмаётганлиги хамда хом-ашё захираси етарли бўлмаётганлиги сабабли жамиятдаги нокерак иш бирлиги штатларини қисқартириш масаласи  хақида.  ( Мехнат ва иш хакки буйича  иқтисодчи  О. Абдуллаев )
 1. Жамиятда 2015 йилда ўтказилган режали текширувда аниқланган ўтган йилларнинг 31330,0 (Ўттиз бир миллион уч юз ўттиз) минг сўм соф фойдасини PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни сўндиришга йўналтириш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 2. Келажакда жамиятнинг молиявий мустахкамлигини таъминлаш мақсадида,   PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликларни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида 2016-ҳисобот йилидан бошлаб жамиятнинг маҳсулот сотиш хажмидан 1,0 фоиз миқдорида ажратма ташкил қилиб бориш тўғрисида. (Молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги  А.А.Рахмонов )
 1. Жамиятда Ўзбекситон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йигилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексни  жорий  этиш хақида. (Кузатув кенгаши раиси Х.Л.Турдиев)

 

 

 

                                                                                                             Кузатув  кенгаши.

                                                                                                              30-июнь 2016-йил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Андижонёғмой” акциядорлик жамиятининг                        2015- йил молия-хўжалик  йили якунларига бағишланган  навбатдаги  умумий йигилишини тартибли ўтказиш мақсадида

 

 

 

                    Президиум  аъзолигига қуйидагиларни

                                       тавсия этаман.

 

 

 1. Зуфаров Ойбек Оқилжанович “Ўзпахтаёғ” акциядорлик

жамияти Ёғ-мой корхоналари

ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш

ва ривожлантириш  бошкармаси  бошлиғи

                                                                            ******************

 1. Хусанов Азизбек Азамович                жамият бошқарув

раиси.

                                                                               **************** 

 1. Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич –     жамият  кузатув

кенгаши раиси

****************

 1. ________________________________ – __________________

 

                                                                              ****************

 1. _______________________________ – ___________________

                                                                      ____________________

                                                                       ___________________

 

                                                                             **************** 

               

 

 

 

(Изох: Ш.Тўхтабоев қул кўтариб Куз.кен. рухсати билан унидан туриб ўкиб беради. )

 

“Андижонёғмой” ОАЖ акциядорларининг 2014-йил молия-хўжалик якунларига бағишланган 2015-йил 30-май кунги

навбатдаги  умумий  йиғилиш   

ҚАРОРИ  ЛОИХАСИ

 

Андижон шахри.                                                                             2015   йил  30 июнь

 

                                     Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И:

 

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи қониқарли баҳолансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
 2. Жамият бошкарув хайъати раисининг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи қониқарли баҳолансин ва маълумот учун қабул қилинсин.
 3. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлансин.
 4. Жамиятнинг 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин. 
 5. Жамиятнинг 2015-йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хисоботи тасдиклансин.  
 6. Жамиятнинг 2015-йил якуни бўйича олган 507 019, 0 минг сўм соф фойдасини қуйидагича  таксимлансин;

  а). 5,0  фоиз ёки 25 350 000 сўми жамият захира фондига,

          б) 30,0 фоизи ёки 152 075 425 сўм акциядорларга дивиденд учун ажратиш ва хар бир дона  имтиёзли ва оддий акцияларга 365 сўмдан дивиденд беришга (жами акциялар сони  416 645 дона)

 в) 65,0 фоизи ёки 329 593 575 сўми PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликни тўлашда юзага келган валюта салбий курс фарқларини сўндириш йўналтирилсин.

 

7..“Андижонёғмой” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари таркибига қуйидаги;

___________ – ________та овоз, ____________- ________та овоз, _____________- ________та овоз, __________- ________та овоз , _________- _________та овоз    ____________ -__________та овоз  хамда  ___________– ________ та овозлар  билан сайлансин.

 1. “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти бошқарув хайъати аъзолилига  қуйидагилар;

яъни; Бошқарув раиси, Ишлаб чиқариш бўйича директор, Молия,бухалтерия   хисоби ва хисоботи булими бошлиги,  бош  технолог хизмати бошлиги, бош энергетик хизмати бошлиги,  бош механик хизмати бошлиги хамда  бош хукук хизмати бўлими  бошлиги  тасдиқлансин.

 1. 9. Андижонёғмой” АЖ тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин:

   Самандаров Талъат, Қодиров Адахамжон,Усмонов Сардорбек 

 1. Жамиятнинг  2016- йил учун  тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлансин.              
 2. Жамият Бошқарув раисини ишга ёллаш тўғрисидаги тузилган мехнат шартномаси бир йил муддатга узайтирилсин.
 3. 2016-йил учун жамият “ERKIN AUDIT ХХI” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома расмийлаштирилсин ва  хизмат хақи 15 млн. сўм қилиб белгилансин.   
 4. Жамиятнинг PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни тўлашда юзага келган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида жамиятнинг 2015-йил якунлари бўйича соф фойдаси ҳисобидан сўндирилсин.
 5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари  режасини  хамда  жамиятнинг янги тахрирдаги  устави, корпоратив низомларини          тасдиқлансин.  
 6. 2015-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият бошқарув хайъати  аъзоларини  бир ойлик маоши миқдорида тақдирлансин.   
 7. 2016-йилда корхонани катта  таъмирлаш  мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш  материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда  олиб бориш мақсадида смета харажатлари  тасдиқлансин.
 8. Жамият бошқарув раиси А.А.Хусановнинг 2016 йил “03” май кунги № 9-сонли жамият кузатув кенгаши номига  ёзган  билдиришномасига  асосан хозирги кунда корхонани ишлаб чикариш кувватларидан тўлаконли  фойдаланилмаётганлиги хамда хом-ашё захираси етарли бўлмаётганлиги сабабли жамиятдаги нокерак иш бирлиги штатлари қисқартирилсин.
 9. Жамиятда 2015 йилда ўтказилган режали текширувда аниқланган ўтган йилларнинг 31330,0 (Ўттиз бир миллион уч юз ўттиз) минг сўм соф фойдасини PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан тўлов муддати ўтган жами 1144,0 (Бир миллион бир юз қирқ тўрт) минг АҚШ доллари миқдоридаги қарздорликни сўндиришга йўналтирилсин.
 10. Келажакда жамиятнинг молиявий мустахкамлигини таъминлаш мақсадида, PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликларни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини қоплаш мақсадида 2016-ҳисобот йилидан бошлаб жамиятнинг маҳсулот сотиш хажмидан 1,0 фоиз миқдорида ажратма ташкил қилиб борилсин .
 11. Жамиятда Ўзбекситон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 11 февралдаги 02-02/1-187-сонли йигилиш баённомасига асосан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексни  жорий  этилсин.

 

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА