ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР

1. ЭМИТЕНТ НОМИ
Тўлиқ: “Andijonyog’moy” aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: “Andijonyog’moy” AJ
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2. БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Почта манзили: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Электрон почта манзили: andyogmoy@inbox.ru
Расмий веб-сайт: www.andijanyogmoy.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Муҳим факт рақами: 6
Муҳим факт номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Йиллик
Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: 16.06.2017
Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: 26.06.2017
Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: Андижон шахар Фитрат кучаси 14 уй
Умумий йиғилиш кворуми: 93.47
Овозга қўйилган масалалар Овоз бериш натижаси
рози қарши бетараф
% Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона)
1 Жамият Кузатув кенгашининг 2016-йил иш фаолияти юзасидан хисоботи. 100.0 380899 0 0 0 0
2 Жамият бош директорининг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи. 100.0 380899 0 0 0 0
3 Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш. 100.0 380899 0 0 0 0
4 Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш 100.0 380899 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2016-йил якуни буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар хисоботини тасдиклаш 100.0 380899 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш хақида 100.0 380899 0 0 0 0
7 Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш 100.0 380899 0 0 0 0
8 Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш 100.0 380899 0 0 0 0
9 Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш 100.0 380899 0 0 0 0
10 Жамиятнинг 2017- йил учун тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш 100.0 380899 0 0 0 0
11 Жамият Бош директори билан тузилган мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш 100.0 380899 0 0 0 0
12 2017-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш 99.98 380281 0.02 618 0 0
13 Жамиятнинг 2017-2021 йилларга мужалланган ривожланиш стратегияси тасдиқлаш 100.0 380899 0 0 0 0
14 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари режасини хамда Жамият Уставига ва ички корпоратив низомларини амаладги қонунчилик талабларига қўшимча равишда мос келтириш ва тасдиқлаш хақида 100.0 380899 0 0 0 0
15 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият кузатув кенгаши, бошқарув хайъати, коорпоратив маслахадчи вазифасини бажарувчига ва саноқ комиссияси аъзоларини тақдирлаш тўғрисида 100.0 380899 0 0 0 0
16 2017-йилда корхонани катта таъмирлаш мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш материаллари ва бошқа зарурий матералларни олиш хамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда олиб бориш мақсадида смета харажатларини тасдиқлаш 100.0 380899 0 0 0 0
17 Жамият акциядорларнинг 2007-2012 йиллар учун хисобланган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш масаласи тўғрисида 100.0 380899 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1 Жамият Кузатув кенгашининг 2016 йил иш фаолияти юзасидан хисоботи коникарли бахолансин ва тасдиклансин .
2 Жамият бош директор А.А.Хусановнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан хисоботи қониқарли баҳо-лансин ва тасдиклансин
3 “Андижонёғмой” АЖнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин. Корхонада 2017 йил давомида иш жойларини кенгайтириш, сотиб олинаётган махсулотларни таннархларини солиштириш, тежамкорликка эътибор бериш бўйича бошкарув хайатига ўз таклиф-мулохазаларини тақдим этиш вазифаси юклатилсин
4 “Андижонёғмой” АЖнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича “ERKIN AUDIT ХХI” МЧЖ ташки аудиторлик жамиятининг хулосаси тасдиклансин.
5 “Андижонёғмой” АЖнинг 2016-йил якуни бўйича бухалтерия баланси хамда молиявий натижалар хисоботи тасдиқлансин.
6 Жамиятнинг 2016-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олган 2 047 715 000 сўм соф фойдаси тасдиклансин ва қуйидагича таксимлансин: • 5,0 фоиз ёки 102 385 750 сўми жамият захира фондига, • 5,0 фоиз ёки 102 385 750 сўм Кузатув кенгашига,Бошқарув хаъйати аъзоларига, Тафтиш комиссияси аъзоларига, Акциядорлар билан корпоратив алоқалар хизмати бўлими операторига, Саноқ комиссияси аъзоларини тақдирлаш учун, • 10,17 фоизи ёки 208 322 500 сўм акциядорларга дивиденд учун ажратиш ва хар бир дона имтиёзли ва оддий акцияларга 500 сўмдан дивиденд беришга (жами акциялар сони 416 645 дона) • 79,83 фоизи ёки 1 634 621 000 сўми PL-480 (1999,2001) дастури бўйича олинган соя донидан бўлган қарздорликни тўлашда юзага келадиган валюта салбий курс фарқларини сўндиришга ажратилсин.
7 “Андижонёғмой” акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари таркибига кўп овоз олган қуйидаги номзодлар сайлансин. 1. О.О.Зуфаров – ёқлаб – 425535 дона овоз 2. И.Қ.Собиров – ёқлаб – 425745 дона овоз 3. А.А.Асроров – ёқлаб – 425853 дона овоз 4. И.Д.Соипов – ёқлаб – 425770 дона овоз 5. Х.Л.Турдиев – ёқлаб – 320929 дона овоз 6. Д.Т.Марупов – ёқлаб – 320793 дона овоз 7. Х.П.Қосимов – ёқлаб – 320786 дона овоз
8 Жамиятнинг ижро органига лавозим бўйича куйидагилар сайлансин; 1. Бош директор – А.А.Хусанов 2. Молия бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиғи – А.Рахмонов 3. Ишлаб чикариш буйича директор – С. Юсупов 4. Бош технолог – А. Буважонов 5. Бош механик – А.Расулов 6. Бош энергетик – И. Хўжахмедов 7. Хуқуқ хизмати бўлими бошлиғи – А.Қосимов
9 “Андижонёғмой” АЖ тафтиш комиссияси таркибига кўп овоз олган куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Абдуллаев Икром – ёқлаб – 380758 дона овоз, 2. Усмонов Сардорбек – ёқлаб – 380899 дона овоз, 3. Рустамбеков Мухлисбек – ёқлаб – 380894 дона овоз.
10 “Андижонёғмой” АЖ бошқарувининг 2017 йил учун ишлаб чикилган “Бизнес-режа”си тасдиклансин ва шунингдек, кўшимча равишда мойли экинларни кўпайтириш, корхонада электр энергия, сув ва газ таъминотида тежамкорлик асосида ишларни ташкил этиш, иш жойларини бирма-бир кўриб чиқиб, шунингдек жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича юкори даражада соф фойда олиш билан якунлаш вазифаси жамият бош директори А.А.Хусанов зиммасига юклансин.
11 Жамият бош директори А.А.Хусановнинг кузатув кенгаши ўртасида ишга ёллаш бўйича мехнат шартномаси бир йил муддатга, яъни келгуси 2017 йил якунларига бағишланган акциядорларнинг умумий йиғилиш кунига қадар узайтирилсин ва мехнат шартномаси қайта расмийлаштириш жамият кузатув кенгаши раиси зиммасига юклансин.
12 Жамиятнинг 2017 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш учун ” PROFI AUDIT ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузилсин ва унинг хизмат хаққи 19600,0 (ўн тўққиз миллион олти юз минг) сўм қилиб белгилансин.
13 Жамиятнинг 2017-2021 йилларга мужалланган ривожланиш стратегик режаси тасдиқлансин. Ушбу режада белгиланган вазифаларни бажарилиши юзасидан мунтазам равишда жамият кузатув кенгашига хисобот бериб бориш вазифаси жамият бош директори А.А.Хусанов зиммасига юклансин
14 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.04.2015 йилдаги ПФ-4720-сонли фармон ижросини таъминлаш мақсадида жамиятда самарали корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари режасини хамда Жамият Уставига ва ички корпоратив низомларини амаладги қонунчилик талабларига қўшимча равишда мос келтирилганлиги рахбарлик ва ижро учун кабул қилинсин. 2. Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави хамда жамиятнинг ички корпоратив бошкарув низомлари тасдиклансин. 3. Жамиятнинг янги таърирдаги устави белгиланган Андижон шахар тадбиркорлик субъектларга Давлат хизматлари кўрсатиш “Ягона дарча” маркази томонидан давлат рўйхатдан ўтказиш вазифаси жамият бош директори А.А.Хусанов ва молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмоновлар зиммасига юклансин
15 Жамият Кузатув кенгаши аъзолари – кузатув кенгаши яъни О.О.Зуфаров, М.П.Адылов, С.Б.Ниязов, И.Қ.Собиров, А.А.Асроров Д.Т.Марупов, Х. Л.Турдиев. Бошқарув хаъйати аъзолари- А.А.Хусанов, А.А.Рахмонов, А.Расулов, И.Хужахмедов, С.Юсупов А.Буважонов, А.Косимов, Ф.Қамбаров, Тафтиш комиссияси аъзолари-Т.Самандаров, Ў.Юлдашев. С.Усмонов, Акциядорлар билан корпоратив алоқалар хизмати бўлими оператори- А.А.Қодиров, Саноқ комиссия аъолари- З.Исаков, У.Бурхонов ва А.Ахмедовалар жамиятнинг 2016 йилда олган соф фойдаси хисобидан 5 фоиз ёки 102 385 750 (бир юз икки миллион уч юз саксон беш минг етти юз эллик) сўм миқдорида илова қилинган руйхат бўйича мукофотлансин. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларига йилнинг хар чораги якуни бўйича тўланадиган мукофот микдори, жамият устави-нинг 13.21. моддасига асосан амалга оширилсин. Шунингдек; М. Юлдашев – жамият Бозор ва ва талабни ўрганиш, стратегик режалаштириш бўлими бошлиғи,Г.Мирзаева- жамият режа иктисод бўлими ходими М.Солиев- жамият матбуот котиби бир ойлик маоши миқдорида тақдирлансин. Белгиланган тартибда, рўйхатда номлари кўрсатилган ходимларни мукофотлаш учун пластик карталарига тўловларни амалга ошириш вазифаси жамият бош директори А.А.Хусанов ва молия,бухалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бошлиги А.А.Рахмоновлар зиммасига юклансин.
16 Жамиятни 2017-йилда корхонани катта таъмирлаш учун тузилган 1 461 480 831 (Бир миллярд турт юз олтмиш бир миллион тўрт юз саксон минг саккиз юз уттиз бир) сўм миқдорида смета харажатларини тасдиқласин. Таъмирлаш ишларида қатнашаётган ишчи-хизматчиларга барча шарт-шароитларни яратиб бериш, техника хавфсизлиги коидаларига амал қилиш ва ишлаш қоидалари хақида тушунтириш ишларини олиб бориш, тушинтирилганлиги хақида махсус дафтарга рўйхатдан ўтказиш, таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда якунлаш учун ўз вақтида эхтиёт қисмлар, ёғлаш материаллари ва бошқа зарурий матералларни етказиб бериш вазифаси жамият бош директори А.А.Хусанов зиммасига юклансин.
17 Жамият акциядорларнинг 2007-2012 йиллар учун хисобланган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендлар 40135782, 37 (қирқ миллион бир юз ўттиз беш минг етти юз саксон икки сўм ўттиз етти тийин) дивидендларни жамият фойдасига олинсин
 Эмитентнинг ижроия органи, кузатув кенгаши, тафтиш комиссиясига ҳисобланган ва тўланадиганган мукофот миқдори:***
Ф.И.Ш. Эмитентнинг бошқарув органининг Тўлов тури Ҳисобланган сумма Тўлов ҳисобланган даври Тўлов муддати
1 Зуфаров Ойбек Окилович Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
2 Адилов Марат Пулатович Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
3 Ниязов Санжар Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
4 Собиров Илхом Кахрамонович Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
5 Асроров Азимхон Алм\имович Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
6 Марупов Дилшод Туланович Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
7 Турдиев Хамидулло Лутфиллаевич Кузатув кенгаши аъзоси мукофот 7800000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
8 Хусанов Азизбек Азамович Бошкарув раиси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
9 Юсупов Соибжон Кучкарович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
10 Буважонов Алижон Тошпулатович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
11 Рахмонов Азизбек Ахрорович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
12 Косимов Алишер Маннопович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
13 Хужахмедов Илдам Хамдамович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
14 Расулов Абдурахмон Асаматханович Бошкарув органи аъзоси мукофот 4500000 2016 йил якуни буйича 16.06.2017
Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати
Номзодлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.О. иш жойи уларга тегишли акциялар
Миқдори (Дона) тури
1 Зуфаров Ойбек Окилович “Ўзпахтаёғ” акциядорлик жамияти Ёғ-мой корхоналари ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш ва ривожлантириш 0 425535
2 Собиров Илхом Кахрамонович Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси, ишлаб чиқариш фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси ва ягона техник сиёсатини амалга ошириш бошкармаси бошлиги 0 425535
3 Асроров Азимхон Алимович Ўзбекистон Республикаси хусусийлаштириш,монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш Давлат кўмитасининг раисининг ўринбосари 0 425853
4 Соипов Ихтиёр Дониёрович “Ўзпахтасаноатэкспорт” холдинг компанияси, ишлаб чиқариш фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси ва ягона техник сиёсатини амалга ошириш бошкармаси бошлиғи 0 425770
5 Турдиев Хамидулло Лутфиллаевич Агама Ўзбекистон- Биритания Қўшма корхонаси Бош директор ўринбосари (акциядор вакили ) 0 320929
6 Марупов Дилшод Туланович Афзал МЧЖ бош директори (акциядор вакили ) 0 320793
7 Қосимов Хусан Пулатович Афзал МЧЖ бош хисобчиси (акциядор вакили ) 0 320786
Уставга киритилаётган ўзгаришлар ва (ёки) қўшимчалар матни Юклаб олиш

 

Бизнинг манзил

  • Телефон : 223-11-83
  • Ишонч телефони : 223-11-83
  • Канцелярия : 223-11-83
  • Факс : 223-10-33
  • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
  • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА