КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

1. ЭМИТЕНТ НОМИ
Тўлиқ: “Andijonyog’moy” aksiyadorlikjamiyati
Қисқартирилган: “Andijonyog’moy” AJ
Биржа тикериноми: Маълумотйўқ
2. БОҒЛАНИШ
Жойлашганери: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Почта манзили: Андижан вилояти,  Андижан шахри, А.Фитрат кўчаси, 14 уй.
Электрон почта манзили: andyogmoy@inbox.ru
Расмий веб-сайт: www.andijanyogmoy.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Муҳим факт рақами: 8
Муҳим факт номи: Кузатувкенгашинингтаркибидагиўзгаришлар
мансабдоршахсваколатитугатилганҳолатда
Ишончлибошқарувчишахс Ф.И.О. ёкиташкилотноми ишжойи Тегишли акциялар Иш жойи
жойи Мансаби тури Миқдори (Дона) жойи Мансаби
1 СоиповИхтиёрДониёрович Узпахтаёг АО Бош инспектор ревизор 0
мансабдоршахссайланган (тайинланган) ҳолда
Ишончлибошқарувчишахс Ф.И.О. ёкиташкилотноми ишжойи Тегишли акциялар Иш жойи
жойи Мансаби тури Миқдори (Дона) жойи Мансаби
1 Йўлчиев Асилбек Бахтиёрбекович “Узпахтаёғ” АЖ “Узпахтаёғ” АЖ пахта чигитинингқабулқилиниши,хисобивасифати,меъёрванормативларгариояэтилишинибошқармаси бош мутахассиси 0
Кўрсатилганўзгаришлартўғрисидақарорқабулқилаган эмитент органи: “Андижонёғмой” акциядорликжамиятиакциядорларнингнавбатданташқариумумиййигилиши
Қарорқабулқилинган сана: 09.12.2017
Баённоматузилган сана: 18.12.2017
бошқаруворганибаённомасиданвасайланган (тайинланган) шахснингяшашжойикўрсатиганҳолдапаспортиданкўчирма: иловакилинмокда
бошқаруворганибаённомасиданвасайланган (тайинланган) шахснингяшашжойикўрсатиганҳолдапаспортиданкўчирма: Юклаболиш
Кўзатувкенгашиаъзоларитаркиби
Ишончлибошқарувчишахс Ф.И.О. ёкиташкилотноми ишжойи Тегишли акциялар Иш жойи
жойи Мансаби тури Миқдори (Дона) жойи Мансаби
Собиров Илхом Кахрамонович Узпахтасаноатэкспорт Бошкарув раиси ўринбосари 0
Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич АЖАндижонегмой Кузатув кенгаши аъзоси 0
Зуфаров Ойбек Окилжонович АЖУзпахтаёг Бошкарув раиси ўринбосари 0
Асронов Азимхон Алимович ЎзбекистанРеспубликасиРақобатқўмитасивилоятбошқармаси Бошкарув раиси ўринбосари 0
Косимов Хусан Пулатович АЖАфзал Бош бухгалтер 0
Марупов Дилшад Туланович АЖАфзал Бош Директор 0
Йўлчиев Асилбек Бахтиёрбекович АЖ “Узпахтаёғ” “Узпахтаёғ” АЖ пахта чигитинингқабулқилиниши,хисобивасифати,меъёрванормативларгариояэтилишинибошқармаси бош мутахассиси 0

 

Бизнинг манзил

  • Телефон : 223-11-83
  • Ишонч телефони : 223-11-83
  • Канцелярия : 223-11-83
  • Факс : 223-10-33
  • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
  • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА