Акциялар

(ташкил қилиш асослари ва шарт шароитлари).

“Андижон ёг-мой” акциядорлик жамияти Адлия бошкармасининг 1995-йил 6-январдан белгиланган 231-сонли гувохномасига муофик жамият хукукий шахс сифатида давлат руйхатига олинган мулкий хукукини тасдикловчи 749 – сонли давлат ордери 1994- йил 30-ноябрда белгиланган. Кимматли когозлар бозори фаолиятини мувофиклаштириш ва назорат килиш марказининг Андижон вилоят бошкармасининг 2016 йил 2-июлдаги В0151-10 сонли эмиссияси кайта руйхатдан утказилган ва акциялар таксимоти куйидагича белгиланган :

 • Низом жамгармаси 1 833 238 минг сум
 • Акциялар сони 416 645 дона
 • Имтиёзли акциялар 9 159 дона
 • Оддий акциялар сони 407 486 дона

Шундан :

 • Жисмоний шахсларда 155 193 дона
 • Мехнат жамоасида 13 854 дона
 • Давлат улуши 243 163 дона
 • Хукукий шахсларда 4 435 дона
 • 1-дона акциянинг наминал киймати 4 400 сумдан.

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА