Gazeta uchun e`lon

 “Андижонёғмой”акциядорлик  жамияти акциядорлари диққатига.

                               Хурматли  акциядорлар!

      Жамият Кузатув кенгашининг 2018-йил 4-апрел кунги №15-сонли йиғилиш баёни қарорига  асосан, жамиятнинг 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якуни юзасидан 2018-йил 28-апрел куни соат 10-00 да жамият акциядорларининг навбатдаги  умумий йиғилиши бўлиб  ўткази-лишини  маълум қилади. Манзил: Андижон вилояти Андижон шахри А.Фитрат кўчаси 14 уй. Акциядорларни рўйхатга олиш вақти соат  9-00 дан  9-50 гача  амалга  оширилди.

                                             Йиғилиш кун тартибида.

 1. Жамият Кузатув кенгашининг 2017-йил иш фаолияти юзасидан ҳисобот ва Кузатув кенгаш томонидан 2017-йил давомида қабул қилинган қарорларни тасдиқлаш.
 2. Жамият бош директорнинг 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва “Бизнес-режа” кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ҳисоботи.
 3. Жамиятнинг 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.
 4. Жамиятнинг 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2017-йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар хақидаги ҳисоботи  ҳамда  фойда  ва зарарлар  ҳисоб-варағини  тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойда тақси-моти,  дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш хақида.
 7. Жамият Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш.
 8. Жамият ижро органи аъзоларини қайта сайлаш.
 9. Жамият Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш.
 10. Жамиятнинг 2018- йил учун тузилган “Бизнес-режа”сини тасдиқлаш.
 11. Жамият бошкарув хайъати раисини сайлаш ва уни ёллаш хақидаги меҳнат шартномасини бир йил  муддатга  тузиш  тўғрисида.
 12. 2018-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш ва унинг хизмат хақи чегарасини белгилаш.
 13. Жамиятнинг 2017-2021 йилларга мўжалланган ривожланиш стратегияси буйича 2017- йилда амалга оширилган  ишлар  хакида.
 14. 2017-йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият кузатув кенгаши, бошқарув хайъати, тафтиш комиссияси  аъзоларини  рағбатлантириш  тўғрисида.
 15. 2018-йилда корхонани катта таъмирлаш мақсадида, эхтиёт қисмлар, ёқилғи мойлаш материаллар ва бошқа зарурий материалларни олиш ҳамда таъмирлаш ишларини белгиланган муддатларда  олиб  бориш  мақсадида  смета  харажатларини  тасдиқлаш.
 16. “BALANS-INFORM-AUDIT”МЧЖ томонидан жамиятда Корпоратив норматив хужжатлар ижросини 2017-йилдаги бахолаш хулосасини мақуллаш тўғрисида.

Жамият акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши бўйича  тайёрланган хуж-жатлар билан танишиш учун қуйидаги манзил бўйича мурожаат қилишингиз мумкин:

Андижон вилояти Андижон шахри А.Фитрат кўчаси 14 уй .

 • Акциядорларга навбатдаги йиллик умумий йиғилиши хақида хабар бериш учун  акция-дорлар реестри ёпиладиган сана: 2018-йил 4-апрел. Акциядорларга  навбатдан ташкари умумий йиғилишда қатнашиш учун  акциядорлар реестри ёпиладиган сана: 2018-йил 24- апрел.
 • Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилишга шахсини тасдиқловчи хужжат (паспорт), вакиллари эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома билан келишлари сўралади. Мурожаат учун телефонлар: (8374) 223-10-33, Факс 233-10-45.
 • Хурматли акциядорлар ўзингизга тегишли бўлган  двидендларни, ўзингизни тасдиқ-ловчи хужжат (паспорт, акция гувохномаси) билан жамиятга мурожаат қилиб ўз двидендларингизни  олишингизни  маълум  қилади.   

Жамият кузатув кенгаши.

*********************************************************************

Бизнинг манзил

 • Телефон : 223-11-83
 • Ишонч телефони : 223-11-83
 • Канцелярия : 223-11-83
 • Факс : 223-10-33
 • E-mail: andyogmoy@inbox.ru
 • Манзил : Андижон Вилояти Андижон шахри А.Фитрат кучаси № 14

ЯНГИЛИКЛАРГА ОБУНА